Phần 1 – làm sao thoát ế

Nguồn: https://crazyrage.com/e-nhu-minh-that-thoai-mai-d.html Well, Vy tính làm video mà record rồi edit nhiều quá mà còn bị hối thúc :)) nên thôi viết ra cho dễ vậy. 1. Con gái trước khi muốn có bồ thì cần phải định hình coi mình thích mẫu đãn ông nào. Thường thì có 3 mục: 1) hệ giá trị và … Continue reading Phần 1 – làm sao thoát ế