Làm sao để hoàn thành 100 việc/ ngày

Mình không biết các bạn thế nào chứ mình bị hội chứng ADHD, tức là trong đầu có 100 thứ muốn làm nhưng không biết nên bắt đầu việc nào trước. Rồi khi bắt đầu rồi thì làm được vài phút thì trong đầu lại xuất hiện 99 công việc khác, xong rồi cứ như … Continue reading Làm sao để hoàn thành 100 việc/ ngày