Tài chính gia đình

nguồn hình: https://blog.moneysmart.co.za/here-are-the-3-biggest-finance-mistakes-in-marriage/

Hôm nay mình có 1 buổi tư vấn hôn nhân với mục sư ở nhà thờ P học được vài điều hay ho nên chia sẻ với mọi người.

1. Thu nhập chung hay riêng? Có 3 lựa chọn cho các cặp vợ chồng. 1. Tiền ai nấy xài. 2. Mỗi người có 1 tk riêng, và 1 tk chung, cuối tháng thì bỏ một số tiền vào tk chung để lo việc chung. 3. 2 người chỉ xài chung một tk. Đối với mình thì lựa chọn số 3 là hợp lý nhất. Kiểu thề non hẹn biển yêu thương trọn đời, hy sinh cho nhau mà tiền ai nấy xài hay thì thấy hơi phũ. Tuy nhiên, đây chỉ là quan điểm của mình.

2. Chi tiêu: – Phân công người theo dõi thu nhập và chi tiêu theo tháng. Những khoản chi tiêu chính là:

1- Đóng góp cho nhà thờ và cộng đồng: mỗi tháng sẽ trích ra bao nhiêu phần trăm cho việc này nên được bàn trước rồi cứ thế mà làm.

2- Quỹ đại học cho con (khi nào có con mới bắt đầu): mỗi tháng trích ra bao nhiêu phần trăm để sau này con cái có tiền đi học đại học.

3- Chi tiêu hàng tháng: tiền nhà, tiền ăn, xăng xe, sách vở nên xây 1 cái spreadsheet.

4- KHoản tiền dự phòng khi có chi phí phát sinh trong tháng

5- Vợ chồng có tự do chi các khoản hàng ngày, tuy nhiên khi vượt qua một khoản nhất định ví dụ 50-100$ thì phải bàn bạc và giải thích chi tiêu.

6- Luôn chia sẻ thông tin tài chính với nhau. Tránh việc chỉ một người lo sổ sách tài chính.

7- Phân công người lo thuế má, điền form này nọ.

8 – Quỹ hưu: bắt đầu invest như nào và ở đâu.

9 – Khi có bất đồng về chi tiêu thì nên trao đổi ôn hoà.

10 – Khi có những khoản chi liên quan đến sở thích của mỗi người chẳng hạn như mua quần áo, hay cafe hay sách vở, miễn là không quá lố thì 2 bên cần tôn trọng sở thích đó của nhau và tránh càu nhàu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s