Vì sao mình ghét motivation speech

Vì sao mình ghét motivation speech:

Đại loại đây là những bài diễn thuyết hay sách vở có liên quan đến những nội dung sau đây: 
– Hãy là chính mình 
– Hãy theo đuổi ước mơ 
– Đừng bỏ cuộc.

Mình nói với bé học trò là mình thấy mấy cái thứ này xàm xí, nó hỏi vì sao, giờ mới có dịp suy nghĩ cặn kẽ để trả lời nè hehe.

1. Hãy là chính mình: vấn đề thứ 1 với câu này là không ai biết “mình” thực sự là ai. Và hằng ngày người ta vẫn là phiên bản của chính mình, vẫn lạc lỏng cô đơn ở nơi làm việc, ở trong các đám đông đó thôi, vẫn phải đấu tranh với định hướng tương lai, các mối quan hệ. Thay vì là chính mình thì mình nghĩ thân chủ nên hỏi các câu hỏi có ý nghĩa hơn:

Ví dụ: mình là ai? làm như thế nào để tìm thấy “mình”? Và khi tìm ra mình rồi thì cái “mình” đó sẽ đem lại lợi ích cho người khác, sẽ phục vụ cộng đồng ra sao. Và sự thật là, ngay cả khi người ta không biết mình là ai, mà chỉ cần biết những gì mình có thể làm tốt và phục vụ thì đã coi như là được làm cái “mình” ý nghĩa nhất rồi. 
2. Hãy theo đuổi ước mơ: well, duh. Vấn đề như cũ. Cái ước mơ của mình làm được gì cho người khác. Nếu hát dở mà cứ mơ làm ca sĩ và đòi nổi tiếng thì không nên theo đuổi ước mơ. Rồi đại loại mấy câu như nếu bạn có ước mơ thì vũ trụ sẽ xoay chuyển để ước mơ của bạn thành hiện thực. Mơ ngủ hả má?! Con người là cái mong tay bé xí trong cái vũ trụ bao la này. Chỉ khi ước mơ mang lại giá trị thực sự thì nên theo đuổi, còn đạt được hay không, hên xui. Vũ trụ là vũ trụ. It has its own agenda. Một ngày nào đó Vũ trụ còn bị tận diệt , và nó quan tâm đến “ước mơ” của bạn sao? 
3. Đừng bỏ cuộc: Một lần nữa sáo rỗng và vô nghĩa. Lí do tương tự như 1 + 2.

Vấn đề chung là những câu hỏi này có phần ích kỉ quá. Giấc mơ của tôi, là chính tôi. Cái gì cũng là tôi. Mà công nhận mấy bài này nghe lọt tai ghê, hèn gì nhiều người thích.

Nói vậy không có nghĩa là mình không tin ước mơ cần được theo đuổi, hay không nên bỏ cuộc chỉ là mấy bài diễn thuyết này nói những cái mà hơi huề vốn thôi hà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s